top of page

Ký Túc Xá Trường Đại Học Văn Lang (Thiết kế - thi công)

Đã cập nhật: 22 thg 1

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

Năm bắt đầu thiết kế: 2023.

Hạng mục: Thiết kế - thi côngục: Thiết kế - thi công

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page